Πώς να αφαιρέσετε όλα τα αρχεία από έναν κατάλογο στο linux

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε την εντολή rm για να αφαιρέσουμε όλα τα αρχεία με ασφάλεια από έναν κατάλογο. Αυτό το άρθρο θα σάς βοηθήσει να διαγράψετε μη κρυφά αρχεία, αρχεία με συγκεκριμένες επεκτάσεις, και κρυφά αρχεία μέσα σε έναν κατάλογο. Για να διαγράψετε όλα τα μη κρυφά αρχεία από έναν κατάλογο, πληκτρολογήστε: rm -f /path/to/directory/*

Για να καταργήσετε όλα τα αρχεία με την επέκταση .txt από έναν κατάλογο, πληκτρολογήστε: rm -f /path/to/directory/*.txt

Για να διαγράψετε όλα τα μη κρυφά αρχεία και υποκαταλόγους μαζί με όλο το περιεχόμενό τους από έναν κατάλογο, πληκτρολογήστε: rm -rf /path/to/directory/*

Για να διαγράψετε όλα τα κρυφά αρχεία και καταλόγους από ένα φάκελο, πληκτρολογήστε: rm -rf /path/to/directory/{*,.*}

Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία μέσα από ένα φάκελο αλλά όχι τους υποκαταλόγους του: rm -f /path/to/directory/{*,.*}

Για να καταργήσετε έναν φάκελο του οποίου το όνομα έχει κενό, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντα εισαγωγικά: rm -rf "directory name”

Μπορείτε να δείτε τι γίνεται όταν διαγράφετε όλα τα αρχεία σε εναν κατάλογο χρησιμοποιώντας την επιλογή -v στην εντολή rm: rm -v /path/to/directory/*

Για να αφαιρέσετε όλα τα αρχεία από έναν κατάλογο με επέκταση .sh μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή find: `````````find . -type f -name “*.sh” -exec rm -i {} \;```

Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση αρχείων στο σύστημα Linux. Η χρήση της εντολής rm δεν θα αποθηκεύσει τα αρχεία στον κάδο απορριμμάτων. Επίσης να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε wildcards όπως "*".